Semi-Detached House | Nhà ở Hà Nội, Việt Nam – Landmak Architecture

Semi-Detached House / Nhà Song lập được thiết kế bởi Landmak Architecture, tọa lạc tại Hà Nội, Việt Nam.
Nội thất được thiết kế với hòa sắc tươi sáng và thanh lịch.
Ngoại thất

Nội thất
Mặt bằng
Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @
Thiết kế : Landmak Architecture
Hình ảnh : Lê Anh Đức
Thông tin : homedsgn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến